Litt av hvert

Dette blir litt av hvert. Bildene mine, meningene mine, ting som interesserer meg, provoserer meg eller engasjerer meg.søndag 28. april 2013

Fornuften er en ensom ting..Ikke spesielt uventet viste det seg at mennene bak bomben i Boston var islamister, det var vel ikke så mange som ble overrasket over det.

Omtrent samtidig kommer det ut en bok om Fjordmann, som er blitt utpekt som inspirasjonskilden til ABB, fordi han i likhet med Ayaan Hirsi Ali, Winston Churchill og andre islamkritikere, er sitert i det såkalte manifestet. Jeg vil vel anta, jeg har ikke lest det, at det også finnes koransitater i nevnte manifest, hva sier i så fall det om Koranen? Det kan vel ikke være der han kan ha hentet sine voldelige inspirasjoner fra, gudbedre?

Aftenposten klarte det kunststykket å presentere en forside av avisen hvor de hevder at Fjordmann var støttet av høyre-ekstreme, noe de gikk ut og beklaget, da det viste seg å være en konservativ tenketank. Høyreekstrem-stempelet sitter virkelig løst i våre dager, og hvordan kan en av landets største aviser glippe med en førsteside-overskrift? Ikke til å tro, Fjordmanns svar (for en gang skyld fikk han lov å svare), forteller det meste.
 
Om man sier noe som noen seinere, og utenfor ens kontroll, siterer før de begår grusomme gjerninger, skal man visst nærmest regnes som medansvarlig for ugjerningene, om man skal følge denne type logikk. Hva så da med islam og Koranen? ALLE de islamistiske terroristene som begår ugjerninger og drap på uskyldige har ett eller to felles holdepunkter, nemlig Koranen og Muhammeds liv og lære. Hva sier så det om Muhammeds liv og lære? Jihad? Er det noe hakkende galt der et sted? Når så mange forskjellige mennesker unisont finner den samme inspirasjonen i en tekst til å begå uhyrlige og meningsløse drap og voldshandlinger, er ikke det et mye tydeligere signal om at noe er galt med teksten og holdningene bak, enn når en, antagelig forvirret og ikke helt mentalt frisk person konkluderer med, etter å ha lest helt vanlige tekster uten noen oppfordringer til vold, at han skal begå terror?

Mange vil mene det, men så kommer man til det absurde, disse mange tillegges nemlig en diagnose, en ikke-medisinsk sådan, kalt islamofobi. Så om man er skeptisk til den ideologien som ligger bak enormt mye terror er man ikke helt god rett og slett, det er så man blir sittende å lure på hvordan i alle dager dette gikk til. Når tok vi egentlig det første skrittet inn i Bakvendtland? Man er derimot ikke tillagt noen diagnose om man mener det høres fornuftig ut å drepe mennesker for sin legning, opphav eller meninger.

Og nå foreslår ARS, haha, ja det er faktisk forkortelse for antirasistisk senter tro det eller ei, at man skal registrere mennesker som kan kobles til SIAN (stopp islamiseringen av Norge), Demokratene og andre, mens de samtidig raser over at muslimer/islamister er blitt registrert, og hva er det nå disse står for igjen, når det kommer til homofile, kvinner, jøder, annerledestenkende ++. 

Verden er virkelig blitt et merkelig sted, men hvordan kommer de seg unna med det, med statsstøtte og greier?onsdag 3. april 2013

Intet er nytt under solenI teknisk ukeblad 1113 stod det en kronikk skrevet av Ole Henrik Ellestad (tidligere forskningsleder og professor) og Jan-Erik Solheim (professor emeritus i astrofysikk) som ikke har fått nevneverdig oppmerksomhet. Jeg har skrevet delvis av, men forenklet og skrevet om noe, og forkortet litt, håper forfatterne tillater dette, da jeg ikke har klart i finne artikkelen på nett
(edit 6.4.13, nå ligger den på nett)

Overskriften er «Det blir kaldere»
De hevder at UK met har publisert at den globale middeltemperaturen ikke har steget på 16 år. I slutten av 2012 kom de med en prognose om utflating også de neste 5 år. Dette er nylig bekreftet av IPCCs leder R.Pauchari. 

Hvorfor er det utflating når CO2-effekten er så dominerende ifølge beregningsmodellene som brukes av IPCC, og utslippet er vesentlig større enn det som er lagt til grunn i beregningene?
Det store gapet mellom observert og beregnet temperatur er ett av flere gode bevis på at beregningsmodellene som er helt sentrale for IPCCs konklusjoner, har store svakheter og mangler.
Etter den lille istid har temperaturen steget ganske jevnt med ca 0,5 C hvert 100 år, med trendfremskriving frem til 2100 vil dette gi ca 0,8 C stigning. I perioder med ca 60 års mellomrom kan man også observere varmere perioder (på omtrent 30 år) Den siste var fra 1975-2005, så var det en 1850-80 og en 1910-40. Innimellom finner man kaldere perioder. Vi har antagelig nå et maksimum, og vil få en viss avkjøling de neste 30 år.

I følge IPCC skyldes de siste 30 års oppvarming effekt av CO2 og at denne vil fortsette om vi ikke reduserer utslipp av CO2. Men hvorfor skulle den siste av varmeperiodene ha forskjellig årsak fra de foregående, når de ellers har samme karakteristikk?

Etter at den lille istid tok slutt rundt 1850 har det blitt varmere, men den lille istid er ingen normaltilstand, men bunn i en 1000 års syklus med forskjellige varmetopper som nå er på vei inn i ny topp.( de andre var bronsealderen, romertiden og middelalderen) Den nesten lineære langtidstendensen siden 1850 er altså en naturlig del av syklusen.
I perioden 1923-2001 har solen hatt sin sterkeste «Grand Maximum» på 11 000 år. Denne oppvarmingen registreres også på andre planeter og måner i vårt solsystem, f.eks Neptun. Der er som kjent menneskelig aktivitet liten.

60-års syklusen er registrert 8000 år tilbake i tid i Arktis.
En rekke studier foreligger. Det viser blant annet at 60-års syklusene fører mer vind langs lengdegradene i den kalde fase, og langs breddegradene i den varme fase. 60 års-syklusene i global temperatur er også observert i endring av jordrotasjonens hastighet, samt for biologiske variasjoner innen fisk og vegetasjon. Andre sykluser er også observert.

60-års syklusene er meget godt dokumentert og kan forklares med gravitasjonsendringer i solsystemet knyttet til planetbanene, spesielt siden Saturn og Jupiter da står i samme retning. Dette skjer omtrent hvert 20. år. Hver tredje av disse (som i 1940 og 2000) har ekstra stor virkning fordi planetene da er nærmest solen. Månevariasjoner har også betydning.

I tillegg er vi inne i en meget svak solflekksyklus, der maksimum nå passeres. Dette forventes å gi avkjøling de neste 5-10 år. De neste solflekkmaksima forventes å bli enda svakere. Det kan føre til nedgang i total soleffekt slik det var i 1810, eller under deler av den lille istid. Vi kan da forvente oss ytterligere avkjøling.

En «feildiagnose» basert på dominerende C02-bidrag til global oppvarming kan være fatal. Historisk er en avkjøling langt mer kritisk for befolkningen med lavere utbytte fra jordbruk, endring i fiskepopulasjoner, flere orkaner mm. enn oppvarming.

På side 11 i dette heftet, som kan lastes ned på klimarealistene.com, finner man en kurve som viser utviklingen.

Trykk på bildet for å se det større


Fra brosjyren:
Diagram som viser den globale temperaturutvikling siden år 1600, basert på forskjellige kilder. Den kraftige blå kurven viser målt temperatur siden 1850 , mens den lyseblå kurven viser estimater lengre tilbake i tiden, av gradvis minskende nøyaktighet. Den røde kurven gir IPCCs prognoser fram til år 2100 (scenarie A2). Den grønne stiplede kurven angir en mulig temperaturutvikling, hvis CO2s innflytelse er beskjeden. Blir samtidig den fremtidige solaktivitet svak, kan utviklingen bli som vist med den blå stiplede kurve. Alle temperaturer refererer til en såkalt normal temperatur, beregnet som gjennomsnitt for perioden 1961-1990. De to grønne firkanter angir to perioder med liten solaktivitet og lav temperatur. Noen klimarelaterte historiske begivenheter er markert.

                                                           ***

Hva skal man si? Om ikke annet har CO2 vært en gullgruve med tanke på C02-avgifter, nettopp av den grunn kan man vel anta at det kommer til å fortsette som nå, med slukking av lys en dag i året for ens egen samvittighet, og stadig nye fantasifulle avgifter man kan betale eller må betale.

Intet er nytt under solen, for den som bryr seg om å lære om dens sykluser.